+48 887 877 089

Opłaty i płatności

Za dokonane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie określane mianem taksy.

Notariusz pobiera wynagrodzenie przewidziane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

TAKSA NOTARIALNA

Wynagrodzenie notariusza za czynności notarialne ustalane jest indywidualnie i podlega negocjacji. Kwoty wynagrodzenia powiększane są o podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu dokonania czynności notarialnej. 

 

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł netto za stronę. W wyjątkowych sytuacjach kiedy czynności dokonywane są poza lokalem kancelarii maksymalna kwota wynagrodzenia wynosi w porze dziennej 50 zł a w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy 100zł za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu. Sporządzenie wniosku wieczystoksięgowego jako odrębnej czynności uprawnia notariusza do pobrania dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 200zł netto.

 

 

 

OPŁATY SĄDOWE

Notariusz  pobiera  opłatę sądową z tytułu skierowanego w akcie notarialnym wniosku wieczystoksięgowego. Opłata pobierana jest w od wnioskodawcy w wysokości określonej ustawą z dnia 28 lipca 2005 r.  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

 

PODATKI

Notariusze są płatnikami:

  • podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego,
  • podatku od spadków i darowizn z tytułu dokonanej w formie aktu notarialnego:

1) darowizny;

2) umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie;

3) umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności;

4) umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

 

RACHUNEK BANKOWY

NUMER KONTA BANKOWEGO Santander Bank Polska S.A. 35 1090 2516 0000 0001 5109 6296

KONTO DEPOZYTOWE Santander Bank Polska S.A. 02 1090 2457 0000 0001 3492 3179 

Płatności można dokonywać przelewem w kancelarii, również przy użyciu własnych urządzeń mobilnych (darmowe WiFi) a także przy wykorzystaniu kart płatniczych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00- 17.00. Istnieje możliwość umówienia czynności poza wskazanymi godzinami.

 

+48 887 877 089   kancelaria@notariusz-zawadzka.pl

Kancelaria Notarialna Olga Zawadzka Paweł Ziemieńczuk spółka cywilna

ul. Niedźwiedzia 2/4A

54-232 Wrocław

Kontakt

+48 887 877 089

kancelaria@notariusz-zawadzka.pl

Godziny pracy kancelarii

pon. pt.: 9.00 do 17.00

sob.: po wcześniejszym uzgodnieniu

Copyright © 2021 Olga Zawadzka- All rights reserved. Realizacja:3motion